Korzyści CSR: Dlaczego warto inwestować w odpowiedzialny biznes?

Razem tworzymy przyszłość 🌳🌱! Dołącz do Fundacji Las dla Nas w budowaniu lepszej jutra poprzez sadzenie lasów i partnerstwo CSR. Razem twórzmy zrównoważoną planetę dla naszych dzieci.

1. Wprowadzenie

 

W dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym, w którym kwestie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz sprawiedliwości społecznej odgrywają coraz większą rolę, CSR jest nie tylko modelem biznesowym, ale również imperatywem moralnym. Firmy coraz częściej rozumieją, że aby osiągnąć sukces w długiej perspektywie, muszą działać z poszanowaniem dla środowiska, społeczności lokalnych i interesariuszy.

Koncepcja CSR obejmuje szereg praktyk, które mają na celu uwzględnienie społecznych i ekologicznych aspektów działalności gospodarczej. Obejmuje to dbałość o pracowników, środowisko naturalne, społeczności lokalne oraz etykę biznesu. Wdrażanie praktyk CSR nie tylko przynosi korzyści społeczne i ekologiczne, ale także ekonomiczne, co czyni je atrakcyjnymi dla firm.

W niniejszym artykule będziemy się skupiać na różnorodnych korzyściach, jakie przynosi inwestowanie w CSR, rozpoczynając od wzmacniania reputacji i marki po poprawę wyników finansowych i długoterminową zrównoważoność. Poznanie tych korzyści może być kluczem do zrozumienia, dlaczego warto inwestować w odpowiedzialny biznes oraz jakie pozytywne zmiany może on przynieść zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla społeczeństwa jako całości.

 

2. Wzmacnianie reputacji i marki

 

Praktyki CSR (Corporate Social Responsibility) mają ogromny wpływ na reputację firm, stanowiąc kluczowy element budowania pozytywnego wizerunku oraz zyskiwania zaufania społecznego. Firmy, które konsekwentnie angażują się w działania społecznie odpowiedzialne, często cieszą się lojalnością klientów i ugruntowaną marką jako liderzy w dziedzinie CSR. Przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego inwestowanie w CSR może skutecznie wzmacniać reputację i markę przedsiębiorstw.

 • Zaufanie społeczne: Praktyki CSR, takie jak dbałość o środowisko, wsparcie społeczności lokalnych czy etyczne praktyki biznesowe, budują zaufanie społeczne wobec firmy. Klienci coraz częściej oczekują, że firmy będą działać z poszanowaniem dla ludzi i środowiska, dlatego angażowanie się w CSR staje się kluczowym elementem budowania zaufania społecznego.
 • Lojalność klientów: Klienci coraz bardziej przywiązują wagę do wartości, jakimi kierują się firmy. Firmy, które konsekwentnie działają zgodnie z zasadami CSR, często zyskują lojalność klientów, którzy chętniej wybierają produkty i usługi od firm, którym ufają i których wartości podzielają.
 • Wyróżnienie się na tle konkurencji: W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym, posiadanie silnej reputacji opartej na działaniach CSR może być kluczowym czynnikiem różnicującym firmę na rynku. Firmy, które wyróżniają się pozytywnymi praktykami społecznie odpowiedzialnymi, mogą przyciągać uwagę klientów i zyskiwać przewagę konkurencyjną.
 • Odpowiedzialność i transparentność: Praktyki CSR wymagają od firm przejrzystości i odpowiedzialnego podejścia do działalności biznesowej. Firmy, które otwarcie komunikują swoje działania CSR i podejmują działania w zgodzie z deklarowanymi wartościami, budują reputację jako uczciwe i transparentne przedsiębiorstwa.

Przykłady firm, takich jak Patagonia czy Ben & Jerry’s, które od lat konsekwentnie angażują się w działania CSR, są doskonałymi wzorcami firm, które wykorzystały CSR do budowania silnej reputacji i marki. Ich zaangażowanie w społeczne i ekologiczne sprawy stało się integralną częścią ich tożsamości biznesowej, co przyniosło im nie tylko lojalność klientów, ale także uznanie społeczne jako liderów w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

3. Zaangażowanie pracowników

 

W kontekście Corporate Social Responsibility (CSR), zaangażowanie pracowników odgrywa kluczową rolę w budowaniu trwałych i skutecznych strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Poprzez inicjatywy takie jak wolontariat pracowniczy, programy wsparcia społeczności lokalnych czy też udział w projektach społecznych, firmy mogą skutecznie mobilizować i motywować swoich pracowników do aktywnego uczestnictwa w działaniach CSR. Przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego zaangażowanie pracowników jest kluczowym elementem strategii CSR i jakie korzyści może przynieść dla firm.

 • Wzrost motywacji i zaangażowania: Praktyki CSR, takie jak udział w wolontariacie pracowniczym czy programach edukacyjnych, mogą znacząco zwiększyć motywację i zaangażowanie pracowników. Działania te pozwalają pracownikom poczuć się bardziej zaangażowanymi w misję i wartości firmy, co może przekładać się na większą efektywność i zaangażowanie w codzienne obowiązki.
 • Współpraca i budowanie zespołów: Wspólne działania w ramach programów CSR mogą sprzyjać budowaniu silnych zespołów i wzmacnianiu relacji między pracownikami. Działania wolontariackie czy udział w projektach społecznych wymagają współpracy i komunikacji, co sprzyja budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami.
 • Wzrost lojalności i retencji pracowników: Firmy, które angażują się w CSR, często cieszą się większą lojalnością i retencją pracowników. Pracownicy, którzy widzą, że firma dba o społeczność i środowisko, często są bardziej skłonni pozostać w firmie na dłuższy czas i zaangażować się w jej rozwój.
 • Podnoszenie kompetencji i rozwój osobisty: Działania CSR mogą być doskonałą okazją do rozwoju osobistego i zawodowego pracowników. Udział w projektach społecznych czy szkoleniach z zakresu zrównoważonego rozwoju może przyczynić się do podnoszenia kompetencji pracowników i poszerzania ich horyzontów.

Przykłady firm, takich jak Google czy Salesforce, które znane są z zaawansowanych programów CSR skierowanych do pracowników, pokazują, że zaangażowanie pracowników w działania CSR może przynosić liczne korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla samej firmy. Poprzez budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach społecznej odpowiedzialności, firmy mogą tworzyć pozytywny klimat pracy, motywujący pracowników do osiągania wspólnych celów i realizowania misji firmy.

 

4. Poprawa wyników finansowych

Praktyki CSR (Corporate Social Responsibility) nie tylko przynoszą korzyści społeczne i ekologiczne, ale również mają potencjał wpływania pozytywnie na wyniki finansowe przedsiębiorstw. W ostatnich latach coraz więcej badań i analiz potwierdza, że inwestowanie w CSR może przyczynić się do poprawy rentowności i stabilności finansowej firm. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie korzyści finansowe mogą płynąć z wdrażania praktyk CSR.

 • Zwiększona efektywność operacyjna: Firmy, które angażują się w CSR, często dokonują inwestycji w efektywne procesy i technologie, które mogą przyczynić się do poprawy efektywności operacyjnej. Działania takie jak ograniczanie zużycia energii, redukcja odpadów czy optymalizacja procesów produkcyjnych mogą prowadzić do obniżenia kosztów operacyjnych i poprawy marż.
 • Redukcja ryzyka reputacyjnego: Wdrażanie praktyk CSR może pomóc firmom w redukcji ryzyka reputacyjnego związanego z działalnością biznesową. Firmy, które aktywnie angażują się w społeczne i ekologiczne sprawy, mogą unikać skandali i kontrowersji, co może chronić ich reputację i wartość marki.
 • Lepszy dostęp do kapitału: Inwestorzy coraz częściej biorą pod uwagę kryteria ESG (Environmental, Social, Governance) przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Firmy, które skutecznie wdrażają praktyki CSR, mogą cieszyć się lepszym dostępem do kapitału i korzystniejszymi warunkami finansowania, co może przyczynić się do poprawy ich pozycji na rynku i zdolności do wzrostu.
 • Wzrost przychodów i wartości firmy: Badania wykazują, że firmy, które aktywnie angażują się w CSR, często osiągają wyższe przychody i wartość rynkową w dłuższej perspektywie czasowej. Klienci coraz częściej preferują produkty i usługi od odpowiedzialnych firm, co może przekładać się na wzrost sprzedaży i rentowności.

Przykłady firm, takich jak Unilever czy IKEA, które konsekwentnie inwestują w CSR i zyskują na tym nie tylko pod względem społecznym, ale także finansowym, pokazują, że odpowiedzialny biznes może przynosić korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron. Dlatego inwestowanie w CSR może być strategiczną decyzją, która przynosi realne korzyści finansowe i przyczynia się do trwałego sukcesu przedsiębiorstw.

 

5. Współpraca z inwestorami i akcjonariuszami

 

W kontekście Corporate Social Responsibility (CSR), współpraca z inwestorami i akcjonariuszami odgrywa kluczową rolę w budowaniu zaufania, poprawie relacji oraz przyciąganiu kapitału na rozwój firmy. W dzisiejszym świecie biznesu, kryteria ESG (Environmental, Social, Governance) są coraz częściej brane pod uwagę przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Przyczynia się to do zwiększenia znaczenia praktyk CSR w kontekście relacji z inwestorami i akcjonariuszami. Przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego CSR jest istotny w relacjach inwestorskich i jakie korzyści może przynieść dla firm.

 • Zwiększone zainteresowanie ze strony inwestorów: Firmy, które skutecznie wdrażają praktyki CSR, mogą cieszyć się większym zainteresowaniem ze strony inwestorów, zwłaszcza tych, którzy kierują się kryteriami ESG. Inwestorzy coraz częściej preferują inwestycje w firmy, które prowadzą działalność z poszanowaniem dla środowiska, społeczności oraz sprawiedliwych praktyk zarządczych.
 1. Zwiększenie dostępności kapitału: Firmy, które angażują się w CSR, mogą łatwiej pozyskać kapitał na rozwój swojej działalności. Inwestorzy są bardziej skłonni finansować firmy, które prowadzą działalność zgodnie z wartościami społecznymi i ekologicznymi, co może przyczynić się do poprawy płynności finansowej i zdolności do wzrostu firmy.

 2. Zabezpieczenie przed ryzykiem: Wdrażanie praktyk CSR może pomóc firmom zminimalizować ryzyko związanego z negatywnym wpływem społecznym i środowiskowym ich działalności. Inwestorzy są coraz bardziej świadomi ryzyka związanego z brakiem odpowiedzialności społecznej i ekologicznej, dlatego preferują inwestycje w firmy, które podejmują działania mające na celu minimalizację tych zagrożeń.

 3. Poprawa wartości firmy: Badania wykazują, że firmy, które skutecznie wdrażają praktyki CSR, często osiągają wyższą wartość rynkową i są lepiej oceniane przez inwestorów. Wdrażanie praktyk CSR może przyczynić się do poprawy reputacji firmy, co może przekładać się na wzrost wartości akcji i zwiększenie zaufania inwestorów.

Przykłady firm, takich jak Unilever czy Goldman Sachs, które konsekwentnie angażują się w CSR i cieszą się zaufaniem inwestorów, pokazują, że odpowiedzialny biznes może przynosić realne korzyści finansowe i przyczyniać się do długoterminowego sukcesu firmy. Dlatego współpraca z inwestorami i akcjonariuszami w zakresie CSR może być kluczowym elementem strategii biznesowej, który przynosi korzyści zarówno dla firm, jak i dla ich inwestorów.

 

6. Zadowolenie klientów i lepsza sprzedaż

 

W kontekście Corporate Social Responsibility (CSR), zadowolenie klientów i poprawa wyników sprzedaży są kluczowymi aspektami, które mogą być bezpośrednio wpływane przez praktyki CSR. Firmy, które aktywnie angażują się w działania społecznie i ekologicznie odpowiedzialne, często cieszą się większym uznaniem i lojalnością ze strony klientów. Przyjrzyjmy się bliżej, jak praktyki CSR mogą wpływać na zadowolenie klientów i przyczyniać się do lepszych wyników sprzedaży.

 • Budowanie pozytywnego wizerunku marki: Praktyki CSR mogą pomóc firmom w budowaniu pozytywnego wizerunku marki jako firmy, która dba o społeczność i środowisko. Klienci coraz częściej wybierają produkty i usługi od firm, które wykazują zaangażowanie w sprawy społeczne i ekologiczne, co może przekładać się na wzrost zadowolenia z marki i preferencji zakupowych.
 • Wzrost lojalności klientów: Klienci często wykazują większą lojalność wobec firm, które angażują się w działania CSR. Wielu konsumentów preferuje produkty i usługi od firm, które wykazują zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych i ochronę środowiska, co może przyczynić się do zwiększenia lojalności klientów i powtarzalnych zakupów.
 • Zwiększone zainteresowanie produktami i usługami: Firmy, które aktywnie komunikują swoje działania CSR, często przyciągają większe zainteresowanie ze strony klientów. Klienci są bardziej skłonni wybierać produkty i usługi od firm, które wykazują zaangażowanie w sprawy społeczne i ekologiczne, co może przyczynić się do wzrostu zainteresowania ofertą firmy i zwiększenia liczby klientów.
 • Poprawa wizerunku i reputacji: Firmy, które skutecznie wdrażają praktyki CSR, mogą cieszyć się lepszym wizerunkiem i reputacją wśród klientów. Pozytywne działania CSR mogą budować zaufanie i sympatię klientów, co może przyczynić się do wzrostu reputacji marki i jej postrzegania jako odpowiedzialnej społecznie i ekologicznie.

Przykłady firm, takich jak The Body Shop czy TOMS, które od lat angażują się w działania CSR i cieszą się uznaniem klientów, pokazują, że praktyki CSR mogą przynieść realne korzyści dla firm, w tym zadowolenie klientów i wzrost sprzedaży. Dlatego inwestowanie w CSR może być strategicznym działaniem, które przyczynia się nie tylko do budowania lepszego świata, ale także do osiągania sukcesu biznesowego.

 

7. Długoterminowa zrównoważoność

 

Długoterminowa zrównoważoność jest kluczowym aspektem korzyści płynących z Corporate Social Responsibility (CSR), ponieważ stanowi fundament dla budowy trwałych i zrównoważonych modeli biznesowych. Firmy, które angażują się w praktyki CSR, dążą do osiągnięcia równowagi między względami społecznymi, ekologicznymi i ekonomicznymi, co pozwala im funkcjonować w sposób zrównoważony przez wiele lat. Przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego długoterminowa zrównoważoność jest kluczowym elementem korzyści CSR.

 • Stabilność operacyjna: Długoterminowa zrównoważoność pomaga firmom utrzymać stabilność operacyjną w długiej perspektywie czasowej. Dzięki podejmowaniu odpowiedzialnych działań, firmy mogą minimalizować ryzyko związanego z niespodziewanymi zdarzeniami i trudnościami, co pozwala im na ciągłe funkcjonowanie i rozwój.
 • Odporność na zmiany środowiskowe: Firmy, które angażują się w praktyki CSR, są często lepiej przygotowane do radzenia sobie z zmianami środowiskowymi i klimatycznymi. Długoterminowe podejście do ochrony środowiska naturalnego pozwala firmom unikać negatywnych skutków zmian klimatycznych i zachować konkurencyjność na rynku.
 • Zarządzanie ryzykiem i innowacje: Długoterminowa zrównoważoność zachęca firmy do innowacyjnego podejścia do zarządzania ryzykiem i poszukiwania nowych, bardziej efektywnych rozwiązań biznesowych. Firmy, które skupiają się na CSR, często są bardziej otwarte na innowacje i zmiany, co może prowadzić do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku.
 • Zadowolenie inwestorów i akcjonariuszy: Długoterminowa zrównoważoność jest często doceniana przez inwestorów i akcjonariuszy, którzy dążą do osiągnięcia stabilnych i trwałych zwrotów z inwestycji. Firmy, które angażują się w CSR, często cieszą się większym zaufaniem ze strony inwestorów, co może przyczynić się do zwiększenia wartości firmy na rynku.

Przykłady firm, takich jak Interface czy Patagonia, które od lat konsekwentnie angażują się w długoterminową zrównoważoność i osiągają sukcesy biznesowe, pokazują, że podejście CSR może być kluczowym czynnikiem budowy trwałego i zrównoważonego biznesu. Dlatego długoterminowa zrównoważoność jest nie tylko korzyścią dla samej firmy, ale również dla społeczeństwa jako całości.

 

8. CSR a odpowiedzialny rozwój społeczeństwa

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) odgrywa kluczową rolę w promowaniu odpowiedzialnego rozwoju społeczeństwa poprzez działania mające na celu rozwiązanie problemów społecznych i wspieranie zrównoważonego rozwoju. Firmy, które aktywnie angażują się w CSR, mogą przyczynić się do tworzenia lepszej przyszłości dla społeczności lokalnych i globalnej społeczności. Przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego CSR jest kluczowym narzędziem dla odpowiedzialnego rozwoju społeczeństwa.

 • Rozwiązywanie problemów społecznych: Praktyki CSR pozwalają firmom podejmować działania mające na celu rozwiązanie istotnych problemów społecznych, takich jak ubóstwo, nierówności społeczne czy brak dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej. Poprzez inwestowanie w programy społeczne, wsparcie lokalnych społeczności czy udział w inicjatywach charytatywnych, firmy mogą skutecznie przyczynić się do poprawy jakości życia ludzi.
 • Wsparcie zrównoważonego rozwoju: CSR promuje zrównoważony rozwój poprzez dbałość o środowisko naturalne, społeczną sprawiedliwość oraz zrównoważone gospodarowanie zasobami. Firmy, które angażują się w praktyki CSR, podejmują działania mające na celu minimalizację negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko oraz promowanie społecznych i ekonomicznych korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron.
 • Współpraca ze społecznością: Firmy zaangażowane w CSR często współpracują z lokalnymi społecznościami, słuchając ich potrzeb i wspierając inicjatywy społeczne i rozwojowe. Współpraca ta może prowadzić do budowania silniejszych relacji między firmą a społecznością, co przyczynia się do zwiększenia zaufania i pozytywnego oddziaływania na społeczność.
 • Promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu: Poprzez angażowanie się w CSR, firmy mogą pełnić rolę liderów w promowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu i inspirować inne przedsiębiorstwa do podejmowania podobnych działań. W ten sposób CSR staje się katalizatorem zmian społecznych i kulturowych, przyczyniając się do budowy bardziej odpowiedzialnego społeczeństwa.

Przykłady firm, takich jak Coca-Cola czy Microsoft, które aktywnie angażują się w CSR i podejmują działania na rzecz społeczności lokalnych i globalnych, pokazują, że biznes może być siłą napędową pozytywnych zmian społecznych. Dlatego wspieranie praktyk CSR jest kluczowym elementem dążenia do odpowiedzialnego rozwoju społeczeństwa i budowy lepszej przyszłości dla wszystkich.

 

9. Wyzwania i kontrowersje

 

Wdrożenie praktyk CSR to nie tylko okazja do budowy pozytywnego wizerunku firmy i społecznej odpowiedzialności, ale także nieuniknione wyzwania i kontrowersje, które należy uwzględnić. Firmy, które podejmują się tego zadania, mogą napotkać szereg trudności, takich jak wysokie koszty, zarządzanie reputacją czy zmiana kultury organizacyjnej. Jednakże, świadomość tych wyzwań może pomóc firmom skuteczniej zarządzać procesem wdrażania CSR.

Pierwszym wyzwaniem, które firmy mogą napotkać przy wdrażaniu praktyk CSR, są koszty związane z realizacją odpowiedzialnych działań. Wprowadzenie zmian w procesach produkcyjnych, inwestycje w ochronę środowiska czy wsparcie społeczności lokalnych często wymaga znacznych nakładów finansowych, co może być wyzwaniem dla firm, zwłaszcza dla tych o ograniczonych zasobach.

Kolejnym wyzwaniem jest zarządzanie reputacją. Choć praktyki CSR mają potencjał zwiększenia reputacji firmy, niepowodzenia lub skandale związane z działaniami CSR mogą negatywnie wpłynąć na jej wizerunek. Firmy muszą więc dokładnie planować i monitorować swoje działania, aby uniknąć ryzyka reputacyjnego.

Zmiana kultury organizacyjnej to kolejne wyzwanie, które firmy mogą napotkać podczas wdrażania CSR. Często wymaga to rewizji wartości, priorytetów i sposobu działania wewnątrz organizacji, co może spotkać się z oporem ze strony pracowników lub kadry zarządzającej. Kluczem do sukcesu jest więc skuteczne zarządzanie zmianą i komunikacja wewnątrz firmy.

Pomimo tych wyzwań, świadomość i skuteczne zarządzanie nimi mogą przynieść firmy korzyści w długiej perspektywie czasowej. Firmy, które skutecznie radzą sobie z wyzwaniami związanymi z wdrażaniem CSR, mogą cieszyć się wzrostem zaufania klientów, poprawą reputacji oraz zwiększoną lojalnością pracowników i inwestorów. Dlatego właściwe przygotowanie i podejście do rozwiązywania wyzwań są kluczowe dla sukcesu w realizacji celów związanych z CSR.

 

10. Podsumowanie

Korzyści CSR są wieloaspektowe i mają istotne znaczenie dla przedsiębiorstw, nie tylko pod względem ekonomicznym, ale także społecznym i środowiskowym. Inwestowanie w CSR przynosi korzyści zarówno dla firm, jak i społeczeństwa, poprawiając jakość życia i przyczyniając się do budowy lepszej przyszłości.

Wprowadzenie praktyk CSR może być kluczowym elementem strategii biznesowej, który przynosi realne korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron. Firmy, które skutecznie wdrażają praktyki CSR, mogą cieszyć się wzrostem reputacji, lojalnością klientów i pracowników, poprawą wyników finansowych oraz zrównoważonym rozwojem społeczeństwa.

Niezależnie od wyzwań, jakie mogą się pojawić przy wdrażaniu praktyk CSR, świadomość i skuteczne zarządzanie nimi są kluczowe dla sukcesu. Poprzez podejmowanie odpowiedzialnych działań, firmy mogą przyczynić się do rozwiązywania problemów społecznych, ochrony środowiska naturalnego oraz promowania społecznej odpowiedzialności biznesu.

Podsumowując, inwestowanie w CSR nie tylko przynosi korzyści ekonomiczne, ale także pozwala firmom odgrywać pozytywną rolę w społeczeństwie i przyczyniać się do budowy lepszego świata dla przyszłych pokoleń. Zachęcamy zatem do kontynuowania inwestowania w CSR oraz do dalszej refleksji nad jego rolą w biznesie i społeczeństwie.

Najnowsze artykuły

Partnerzy projektu

OpiniePoznaj, co mówią o nas klienci

Przeczytaj, co nasi lojalni darczyńcy mają do powiedzenia o naszej pracy i naszym wspólnym wkładzie w ochronę naszych lasów

Hotel Batory

Z przyjemnością mogę polecić Fundację LAS dla nas jako niezawodnego i doświadczonego partnera w dziedzinie ekologicznego marketingu. Fundacja wykonała dla mnie usługi na najwyższym poziomie, wykazując się fachowością, innowacyjnością i zaangażowaniem w realizację projektu LAS DLA NAS. Fundacja opracowała i zastosowała efektywną strategię promocji mojej firmy, która opierała się na zasadach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Dzięki temu udało mi się podnieść poziom świadomości i lojalności moich klientów, poprawić wizerunek mojej marki. Fundacja LAS dla nas była również elastyczna i otwarta na moje propozycje i zmiany. Zdecydowanie polecam firmę Fundację jako kompetentnego i godnego zaufania partnera w zakresie marketingu ekologicznego.

Hotel Ascot

Coroczna akcja pod nazwą Hotelowy Tydzień Ziemi była dla nas impulsem do podjęcia działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, które nie były wcześniej prowadzone w naszym obiekcie. Szukaliśmy zaufanego partnera, który w transparentny sposób prowadzi swoje działania, a my możemy dołożyć do nich swoją cegiełkę.
Padło na Las dla Nas i był to strzał w dziesiątkę, ponieważ ten projekt zakłada aktywny udział gości hotelowych w procesie, na czym nam bardzo zależało. W każdym pokoju hotelowym znajduje się specjalna zawieszka informująca o tym, że pokój nie musi być w danym dniu sprzątany, każda z nich jest rejestrowana w systemie i generuje mkw lasu, który w naszym imieniu nasadza firma Las dla Nas.
To inicjatywa kształtująca proekologiczne postawy, które są wpisane w DNA naszej firmy, a dzięki firmie Las dla Nas mogły przybrać realny wymiar.

Id Eau

Od początku istnienia nasza firma wspiera działania proekologiczne, dlatego gdy otrzymaliśmy propozycję wzięcia udziału w projekcie Las Dla Nas, nie zastanawialiśmy się ani chwili.
Udział w projekcie jest spójny z naszą misją, dostarczamy klientom nieskazitelnie czystą wodę najwyższej jakości i pragniemy, by środowisko, w którym żyjemy właśnie takie było, a to właśnie las i drzewa zapewniają nam tlen i zatrzymują wodę, której mamy coraz mniej.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACYWspółpraca z Fundacją "Las dla Nas"
przyniesie wiele korzyści dla Twojej firmy

POZNAJ NASZĄ OFERTĘSkontaktuj się

Pytania?Poznaj Odpowiedzi na Popularne Pytania:

Sekcja FAQ to miejsce, gdzie znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Rozwiązujemy wątpliwości i dostarczamy klarowne informacje.